Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler for Løjt Kirkeby Skole

Indledning

Værdiregelsæt og ordensregler tager udgangspunkt i Løjt Kirkeby skoles vision om at skabe livsduelige børn og unge og ordensreglerne skal derfor ses i sammenhæng med skolens værdiregelsæt.

Vi ønsker at agere på værdier i stedet for mange regler.

 

Ordens og -samværsregler for Løjt Kirkeby Skole

Alle skal medvirke til, at Løjt Kirkeby skole er ”et godt sted at være - et godt sted at lære

 ved at:

 • Leve op til skolens værdiregler.
 • Være mod andre, som du gerne vil have andre er mod dig.

 • Behandle skolens og andres ting ordentligt.

 • Deltage aktivt og positivt i arbejdet på skolen.

 • Give en hånd med, hvor det er nødvendigt.

 

I skoletiden skal du:

 • Følge de regler og værdier, der gælder i din afdeling.

 • Vise hensyn til andre og undgå voldsom og støjende adfærd.

 • Rydde op efter dig selv og gøre dit til, at der i det hele taget er ryddet op på skolen.

 • Bruge computer, iPads mv., så du lever op til skolens værdier.

 • Bruge din mobiltelefon så du efterlever principperne for mobilfri skole. Det betyder, at mobiltelefonen kun må bruges til at fotografere, filme eller optage lyd med, hvis det er aftalt med din lærer og den eller de personer, der filmes. Det, der optages, må kun bruges i skolearbejdet.

   

 

Få regler

 • Kun kaste med sne på de områder, som lærerne har vist.
 • Blive på skolens område hele skoledagen, med mindre du har fået tilladelse af en lærer til at forlade skolen.

 • Følge rygeforbuddet på skolen.

 • Anvende cykelhjelm, når der er arrangeret cykelture med skolen.

   

 

Konsekvenser ved overtrædelse af regler for mobiltelefoner:

Hvis du overtræder reglerne for mobiltelefoner, kan læreren inddrage din telefon og aflevere den på kontoret.

Første gang du overtræder reglerne, kan du hente telefonen når skoledagen er færdig. Hvis du overtræder reglerne flere gange, skal dine forældre hente telefonen.

 

Ved andre overtrædelser:

·         Dine forældre bliver kontaktet af skolen.

·         Hvis du overtræder det flere gange, vil skolens ledelse og dine forældre sammen finde ud af, hvad der skal ske.

·         Der henvises til nedenstående bekendtgørelse, hvor yderligere sanktionsmuligheder er opstillet.

 

Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.” Der skal endvidere udarbejdes ordensregler som skal være i samklang med værdiregelsættet.

 

Nærværende ordensregler skal ses inden for bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen, § 52, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, hvilket der henvises til.

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen, 5. januar 2016

Revideret i Skolebestyrelsen,  6. november 2019

Revideres senest september 2022.