Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Psykolog

Wim Weinhonig
Wim kan kontaktes på mail wjw@aabenraa.dk eller via AULA.

Wim er psykolog på Løjt Kirkeby Skole og betjener alle skolens afdelinger. 

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er en afdeling af Børn og Skole i Aabenraa kommune. Her er der ansat psykologer, tale/hørelærere og forskellige konsulenter der alle har til opgave at bistå skoler og dagtilbud med råd og vejledning eller udredninger, når der er brug for at justere pædagogikken i forhold til børn med særlige behov. Det betyder, at PPR er den faglige instans børn, forældre og fagfolk kan henvende sig til, når et barn har indlæringsvanskeligheder eller problemer med tilpasning og trivsel i skoler og dagtilbud.

PPRs arbejdsområde relaterer sig primært til lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand. PPRs ydelser og samarbejde retter sig mod alle afdelinger og institutioner i Børn og Skole.

Hovedopgaver:

  • Pædagogisk, psykologisk rådgivning, vejledning, undervisning og korterevarende behandling ift. 0-18 årige børn og unge
  • Børnefysioterapeutisk bistand til småbørn
  • Udvikling af den almene og den specialpædagogiske praksis
  • Udvikling af det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet
  • Organisatorisk og foranstaltningsmæssig rådgivning

Læs mere om PPR Aabenraa - her.